Home ពីនេះពីនោះ ពុទ្ធោ អើយ! មិនដឹងម្ដាយជួបរឿងអ្វីទេ បានដល់ថ្នាក់ម្ដាយបង្ហោះលិខិតកា​​ ត់ការកូ នចោល….(មានវីដេអូ)

ពុទ្ធោ អើយ! មិនដឹងម្ដាយជួបរឿងអ្វីទេ បានដល់ថ្នាក់ម្ដាយបង្ហោះលិខិតកា​​ ត់ការកូ នចោល….(មានវីដេអូ)

8287

ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេញបណ្តាយសង្គម មិនដឹងម្ដាយជួបរឿងអ្វីទេ បានដល់ថ្នាក់ម្ដាយបង្ហោះលិខិ តកា ត់កា រកូ នចោ ល។សូមជ្រាប ច្បាស់សូមបងប្អូន

ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ សូមជ្រាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះពុទ្ធោ អើយ! មិនដឹងម្ដាយជួបរឿងអ្វីទេបានដល់ថ្នាក់ម្ដាយបង្ហោះលិខិតកា​​ត់ការកូ នចោល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​